Provning/Certifiering av mätinstrument

SP-koncernen har en omfattande certifiering som sträcker sig över många branscher, produkter och teknikområden. Inom industrin så ställer användarna krav på funktioner hos bl a sina mätinstrument. På SP provar och certifierar vi mätinstrument som används inom handel på laboratorier och i processindustrin mm.

Nyttan av de positiva effekter företag och verksamheter uppnår av att närmre granska sina mätinstrument är många. Förutom de fördelar man kan vinna på marknaden så innebär processerna att kunskapsnivån höjs, säkerheten blir bättre och att miljöarbetet utvecklas.

Bred erfarenhet och stora resurser på SP

SPs breda erfarenhet inom mätteknik och mätinstrument i kombination med våra resurser inom miljötålighet samt validering av mjukvara och funktioner som styrs av mjukvara har fört med sig att vi har kunder både nationellt och internationellt inom detta område. I takt med att mätinstrument och system blir allt mer komplexa kommer behovet av verifieringar att öka och sprida sig till många fler branscher.

SP följer EU-direktiv för provning och certifiering

Inom områden där man mäter förbrukning av t ex el, vatten och värme eller vägning finns ett EU-direktiv om att mätinstrumenten ska vara provade och certifierade. För flera av de aktuella områdena är SP notifierat organ inom EU och vi kan därmed erbjuda en rad tjänster kopplade till direktivet både på en nationell och internationell marknad. 

Provning och godkännande av vågar

Vi utvärderar och typprovar alla slags vågar och utfärdar typgodkännanden. Läs mer...

Provning och certifiering av elmätare

Vi erbjuder provning och certifiering av elmätare enligt såväl svenska som europeiska och internationella standarder. Läs mer...

Provning av volym- och flödesmätare

Vi provar och certifierar drivmedelsmätare (bensinpumpar), vattenmätare, värmemätare.Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Stefan Svensson

Tel: 010-516 54 15

Kerstin Mattiasson

Tel: 010-516 53 80

Bengt Gutfelt

Tel: 010-516 54 76

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.