Termoanalys

Termoanalys används för karaktärisering, identifiering och för att studera nedbrytning av polymera material. Vår utrustningspark består av Differential Scanning Calorimetry (DSC) och Thermogravimetric analysis utrustad med DSC-funktion (TGA/DSC).

Med hjälp av termoanalys kan skillnader i sammansättning, materials termiska historia och stabilisering analyseras. Informationen används bl.a. vid skadeutredningar och livslängdsbedömningar för polymera produkter.

Vi är ackrediterade för ett antal standarder inom termoanalys.

DSC och temperaturmodulerande DSC

används för att bestämma

• Smälttemperatur (Tm)
• Glasomvandlingstemperatur (Tg)
• Kristallinitet
• Härdningsförlopp
• Härdningsgrad
• Oxidationsstabilitet (OIT)
• Specifik värmekapacitet (Cp) för fasta, homogena material

TGA (med DSC-funktion)

används för att bestämma

• Plast/gummi sammansättning (polymerhalt, tillsatser)
• Kimrökshalt
• Termisk stabilitet
• Exoterma/endoterma nedbrytningsprocesser
• Kvalitativ och kvantitativ bestämning av avgående ämnen vid olika temperaturer

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Kompetenscentrum

Temperaturcentrum – Termiska analyser

Kontaktpersoner

Anna Bondeson

Tel: 010-516 55 30

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.