Driftdata och statistik för NTP-servrar

För att följa noggrannheten och funktionen hos de NTP-servrar RISE underhåller så finns ett antal webbsidor som uppdateras dagligen.

Statistik och övervakning av NTP-servrar:

Realtidsövervakning av PTS NTP-servrar hos NETNOD sker via en NTP-logger som kan nås via http://ptslog1.ri.se/stats/ . Denna sida visar NTP-statistik ur ett klientperspektiv. Bland annat finns spårbarheten dokumenterad. Sidan kan visas med mer eller mindre information om detaljer. Grafer över parametrar för tidigare dagar visas om man klickar i rutorna.

 

En liknande sida for RISE NTP server är under uppbyggnad.

 

Relaterad information

Kontaktpersoner

Carsten Rieck

Tel: 010-516 54 40

Kenneth Jaldehag

Tel: 010-516 54 08

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.