Kalibrering av tidtagarur

Med hjälp av vårt program "Framtid" kan du utföra hur många on-site kalibreringar du vill och få kalibreringsbevis och spårbara mätosäkerhetsberäkningar.

Alla som har någon form av tidtagarur kan då och då vara i behov av att kontrollera att uret mäter rätt. Genom att använda programmet "Framtid" tillsammans med RISE tidsservice erhålles en spårbar kalibrering med ett certifierat kalibreringsbevis.

 

On-site kalibrering
För kalibrering av vanliga tidtagarur eller stoppur har vi utvecklat en speciell programvara som erbjuder möjligheten till s k on-site kalibrering. Programvaran är interaktiv och efter en fullgod kalibrering utfärdas automatiskt ett kalibreringsbevis med resultat spårbara till RISE och mätosäkerhetsberäkning enligt EAs publikation EA-4/02.

Kostnaden för själva mjukvaran är i dagsläget gratis. Den enda kostnaden är för telefonsamtal till vår datortidsservice eller för ett Internet-abonnemang.

 

Kalibreringsbevis
Med hjälp av programmet "Framtid" är det möjligt att hur ofta man önskar kalibrera tidtagarur och i samband med detta utfärda ett kalibreringsbevis med spårbara mätosäkerhetsberäkningar.

 

Kalibrering på RISE
Kalibrering erbjuds även på plats i våra laboratorier i Borås.

Programvaror för tid

Interaktiv programvara för "On-site" kalibrering av tidintervall genererade av tidtagarur, t ex manuella stoppur.Läs mer...

RISE ansvarar för att Fröken Ur går rätt

Fröken Ur är en telefontjänst som talar om vad klockan är. Det är Tid- och frekvenslaboratoriet på RISE som ansvarar för själva tidsmätningen.Läs mer...

Tidssynkronisering

Vi tillhandahåller flera tjänster för synkronisering av olika typer av klockor.Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Kenneth Jaldehag

Tel: 010-516 54 08

Glenn Bideberg

Tel: 010-516 55 33

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.