Leksaker

Leksaker främjar barns utveckling och är därför anpassade för olika åldrar. Allmänt kan sägas att leksaker är produkter som är avsedda för barn under 14 år.

Även om det finns många olika slags leksaker så gäller samma grundläggande krav på säkerhet. Dessa krav är gemensamma inom EU och bygger på det nya Leksaksdirektivet [2009/48/EG].

Leksaker skall vara CE-märkta för att få säljas. CE-märkning visar att leksaken uppfyller säkerhetskraven inom olika områden som mekanik, ljudnivå, brännbarhet, kemi, elsäkerhet, hygien och radioaktivitet. Den europeiska standardserien EN 71 "Safety of Toys" innehåller delstandarder som anger hur en leksak skall provas för att uppfylla säkerhetskraven i Leksaksdirektivet.

SP är ackrediterat laboratorium för provningar enligt de olika delstandarderna.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se

Dela den här sidan: