Certifierad Trähusbyggare

Trähusbyggare.Kraven kring uppförande av prefabricerade trähus har under de senaste åren skärpts. Bransch-
organisationer som TMF, Trä- och Möbelföretagen, ställer sig bakom krav på certifierad trähusbyggare.

RISE Certifiering utfärdar certifikat på en period om fem år. Under certifieringsperioden ska certifierad trähusbyggare årligen rapportera sina genomförda uppdrag till oss.

 

För att bli certifierad måste följande uppfyllas:

  • Utbildning som är godkänd enligt kraven alternativt minst 5 år inom trähusbyggande
  • 1-5 års praktisk erfarenhet med trähusbyggande (styrks med tjänstgöringsintyg)
  • Projektlista som styrker arbete med trähus/prefabricerade trähus
  • Lämplighet (blankett Professionellt förhållningssätt)
  • Kursintyg från utbildningen certifierad trähusbyggare (max 5 år gammalt)
  • Tentamen från utbildning certifierad trähusbyggare (max 2 år gammal)

 

Här finns sammanfattning av kraven. Vill du läsa mer öppnar du certifieringsregeln till höger.

Personcertifiering

Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.