Brandprovning av material och komponenter till tåg - EN 45545-2

EN 45545-2 definierar ett klassifikationssystem som specificerar krav på brandegenskaper hos material och produkter som används i tåg.

Senaste nytt

Alla motstridiga nationella standarder är nu tillbakadragna.

Ett tillägg till EN 45545-2:2013 har publicerats. Läs om förändringarna här

 

Systemet har utarbetats av Technical Committee CEN/TC 256 ”Railway applications” på uppdrag av EU-kommissionen och bygger på krav enligt EU-direktivet 2008/57/EC.

EN 45545-2 delar in alla material på tåget i grupper som det ställs krav på, ofta inbegrips flera provningsmetoder. De provningsmetoder som ingår i respektive ”Requirement Set” framgår av bilden nedan. (klicka på bilden för att få den större).

RISE Safety - Fire Research är medlem i standardiseringsgruppen SIS/TK 254 ”Järnvägar”. SIS/TK 254 sammanställer bl.a. Sveriges kommentarer till arbetsgruppen CEN/TC 256/JWG, som på uppdrag av EU utvecklar standarder avseende brandskydd for tåg.

 

EN 45545-2:2013 ersätter CEN/TS 45545-2:2009 och ska ges status som nationell standard senast i september 2013. Motstridiga nationella standarder måste återkallas senast i mars 2016. Kravuppsättningarna skiljer sig något mellan EN 45545-2:2013 och den tidigare CEN/TS 45545-2:2009, se tabell.

 

EN 45545-2, Tabell 2 ”Requirements of listed products”

Interiors, IN
Exterior located, EX
Furniture, F
Electrotechnical Equipment, E
Mechanical Equipment, M


Listade produkter som i sin applikation understiger gränserna för massa och geometri enligt 4.3 “Grouping Rules”, kan klassificeras som “Non-listed products”.

 

 

 

 

Amendment for EN 45545-2 has been published. EN 45545-2:2013+A1:2015 supersedes EN 45545-2:2013.

 

Changes are the following:

- References made to EN 45545-5:2013+A1:2015
- A product meeting a requirement at the maximum testable thickness shall be considered to comply with the requirement at greater thicknesses
- Exterior ducts connected to the interior of the vehicle shall be tested according to R1 instead of R7 as stated in EN 45545-2:2013
- Printed circuit boards shall be tested with all varnishes applied
- Intermediate layers of a floor composition that do not form part of the assembly due to the thickness limit in the test method shall be tested according to R10 instead of R17 as described in  EN 45545-2:2013.
- Specimens of thickness up to 12.5 mm shall be backed with a sheet of non-combustible insulating board when tested according to EN ISO 5659-2

 

For more information on the above, please contact Anna Bergstrand

 

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.