Träprodukter – lim, färg, impregnering och annan behandling med kemikalier

Furu och gran har stor användning som byggnadsvirke medan lövträ ofta används till snickerier. Oavsett användningsområde behandlas trä ofta med produkter från den kemiska industrin.  

Fönster, dörrar och andra snickerier är praktiskt taget alltid bestrukna med färg eller lack. Träbaserade skivor som plywood, spånskivor, lamellträ och liknande hålls samman av bindemedel som utgörs av kemiska hartser eller lim.

Trä som står i direkt kontakt med mark måste vanligen vara impregnerat med träskyddsmedel, liksom trä i bryggor och andra marina konstruktioner. Trävirkets beständighet kan också förbättras genom kemisk acetylering, furfurylering eller värmebehandling.

Träskyddsmedel regleras av EU-gemensamma bestämmelser om biocidprodukter. Som ett komplement till de officiella bestämmelserna finns det i de nordiska länderna ett frivilligt certifieringssystem (NTR) för impregnerat trä. Certifieringen innebär bland annat att träskyddsmedlets inträngningsdjup kontrolleras med kemisk analys.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.