Säkerhet i tunnlar

Vi har lång erfarenhet inom tunnelsäkerhet. Vi är aktiva inom ett stort antal olika områden, allt från provning av material för fordon till genomförande av fullskaliga brandförsök i tunnlar.

Detektions- och släcksystem i tunnlar blir ett allt viktigare utvecklingssområde.  Vi kan prova konstruktionsobjekt och material i olika skalor samt genomföra olika typer av beräkningar och modellering, t.ex. värmepåverkan på konstruktioner. Vi anlitas också som konsulter i samband med olika brandskyddsprojekt i olika typer av undermarksanläggningar.

Vi har lång erfarenhet av forskning inom tunnelområdet och har deltagit i ett flerta större europeiska forskningsprojekt. RISE har även byggt upp en tunnelplattform, SP-Tunnel med avsikten att samla och utveckla viktig komptens inom området säkerhet i tunnlar. Forskningen och tunnelplattformen beskrivs ytterligare på egna sidor som återfinns via länkar till höger. 

Vi är ansvariga för den internationella konferensen ISTSS (International Symposium on Tunnel Safety and Security). Nästa konferens är ISTSS 2018. Vi samarbetar med ett antal högskolor och universitet bl.a. Lund Universitet, där Haukur Ingason är adjungerad professor i Brandteknik och Mälardalens Högskola i Västerås, där Anders Lönnermark är adjungerad professor i Brandteknik.

Några viktiga aktivitetsområden
 • Brandutveckling och brandspridning
 • Bränder i fordon
 • Modellering av tunnelbränder
 • Brandutredningar
 • Fullskaleförsök i tunnlar
 • Modellskaleförsök
 • Dimensionerande bränder
 • Brandventilation
 • Släcksystem i tunnlar
 • Brandmotstånd
 • Spjälkning av betong
 • Risker med nya fordonsbränslen
 • Utbildning och konsulttjänster

Tunnel and Underground Safety Centre (TUSC)

RISEs forskningsplattform för undermarksanläggningar har en samlad specialistkompetens inom brand, risk och säkerhet. Läs mer...

Bränder i tunnlar

RISE arbetar med ett antal viktiga projekt inom tunnelområdet. Vi arbetar med bland annat forskning kring släcksystem och vi deltar i olika provningar av släcksystem i full skala.Läs mer...

ISTSS

Internationell konferens om säkerhet i tunnlar.Läs mer...

Relaterad information

Forskning

Bränder i tunnlar

Se även

Publikationer om tunnlar

Kontaktpersoner

Anders Lönnermark

Tel: 010-516 56 91

Haukur Ingason

Tel: 010-516 51 97

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.