TV-apparater

TV-skärmar är i dagens läge som stora datorskärmar med LCD- eller plasmateknik. Här tar man inte hänsyn till den visuella ergonomin som vid datorbildskärmar. Men allteftersom TV-program lika väl kan avnjutas på datorskärmen som på storbilds-TVn så sammanfaller och överlappar kraven från de båda användningsområdena arbete och fritid.

SP granskar och utvärderar den rådande TV-tekniken  i konsumenttester av TV-apparater. Vi tittar där på möjliga luminans och kontrastinställningar, jämnheten över TV-skärmens yta. Färgåtergivning också det över hela ytan, samt responstid dvs möjligheten att återge snabba förlopp över TV-skärmen samt om det kan uppstå störande reflexer i skärmen. Effektåtgång i såväl drift som viloläge undersöks också. 

Bildskärmar

Hur påverkas man av att arbeta 8 timmar framför sin bildskärm, kan man skadas på något sätt? Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Per Olof Hedekvist

Tel: 010-516 57 42

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.