Besiktningsman Utemiljö

stensatt planteringCertifierad besiktningsman för utemiljö arbetar med besiktningar av anläggningar med växter och mark, inklusive natursten, asfalt och mark-betong. Certifieringsreglerna är framtagna i samarbete med Föreningen Besiktningsman för utemiljö (BEUM).

Utbildningar och certifiering av besiktningsmän inom utemiljö är efterfrågade i marknaden. Det råder brist på besiktningsmän med dokumenterad och tillräcklig kunskap om växter och markfrågor. Ofta görs entreprenadbesiktningar av personer inom byggbranschen som inte har fackmässig kunskap om grå-gröna anläggningar. Certifiering av besiktningsman för utemiljö sker av RISE Certifiering.

 

För att bli certifierad måste följande uppfyllas (se certifieringsreglerna för mer precisa uppgifter):

  • Utbildning som är godkänd enligt kraven, eller minst 10 år av kvalificerat utemiljöarbete
  • Minst 5 års väl vitsordad kvalificerat arbete
  • Erfarenhet av besiktningsverksamhet, motsvarande 20 besiktningar
  • Tentamen från växt och mark samt natursten och markbetong via BEUM
  • Tentamen i entreprenadjuridik via SBR/RISE certifiering eller BEUM/RISE certifiering.
  • Lämplighetsintyg
  • Gällande försäkring
  • Tentamensbokningar och förfrågningar gör du enklast via tentamen.person@ri.se 

Personcertifiering

Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.