Utmattning

SP har lång och stor erfarenhet av utvärdering av olika konstruktioner, produkter och material genom utmattningsprovning och brottmekaniskprovning. Inom forskningen och utbildning jobbar vi med metodikutveckling och simuleringsmetoder.

Utmattning av material och konstruktioner är vår tids största haveriorsak. Utmattning kan inträffa i alla konstruktion som utsätts för växlande belastning med tillräcklig storlek, exempelvis broar, vindkraftverk m m.

Vid svetsade konstruktioner eller konstruktioner med spänningskoncentrationer är det ibland viktigt att kontrollera materialets förmåga att bära last när sprickor eller anvisningar finns. Denna förmåga kan kontrolleras med brottmekaniska metoder.

 

Relaterad information

Kontaktpersoner

Klas Johansson

Tel: 010-516 53 54

Erland Johnson

Tel: 010-516 56 22

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.