Verifiering av koldioxidutsläpp

Som ackrediterad kontrollör kan vi på RISE hjälpa dig att granska och verifiera era koldioxidutsläpp.

Allmänt

För att minska växthusgasutsläppen i Europa har EU-kommissionen instiftat handel med utsläppsrätter. Utsläppsrätterna ses som ett viktigt verktyg för att nå unionens åtagande att minska koldioxidutsläppen i enlighet med internationella avtal.

I Sverige regleras det i ”Lag om handel med utsläppsrätter” SFS 2004:119.

 

Så här går det till
RISE erbjuder er som verksamhetsutövare en offert baserad på omfattning och komplexitet. Våra erfarna verifierare genomför uppdraget i enlighet med EU-kommissionens förordning 600/2012.

Utifrån strategisk analys och riskanalys upprättas en verifieringsplan där relevanta verifikat samlas in för att beräkna koldioxidutsläppet som verksamhetsutövare rapporterat i utsläppsrapporten i Naturvårdsverkets databas. Normalt görs ett (eller fler) platsbesök hos verksamhetsutövaren. Efter verifieringsuppdrag kvalitetsgranskas utfört uppdrag av våra granskare på RISE.

Granskaren godkänner verifieringsrapport och verifieringsutlåtande samt verksamhetsutövarens utsläppsrapporten och bekräftar eller avvisar den siffran som verksamhetsutövaren angett i Unionsregistret, senast den 31 mars.

Om siffran har bekräftats ska verksamhetsutövaren senast den 30 april överlämna samma antal utsläppsrätter som utsläppet i antal ton koldioxid till Energimyndigheten. Om siffran har avvisats kan det medföra sanktioner. För mer information se Utsläppshandel.se

 

Vilka är vi

RISE är en av SWEDAC ackrediterade kontrollörer för verifiering inom verksamhetsgrupperna:  förbränning av bränsle, luftfartsverksamhet, raffinering av mineralolja, produktion eller bearbetning av metaller, produktion av kalk, glas, isoleringsmaterial, produktion av papper och pappersmassa (enligt EU Förordning 600/2012, bilaga 1). Dessutom verifiering av ansökan om gratis tilldelning av utsläppsrätter.

Relaterad information

Se även

UtsläppshandelDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Bengt Jonsson

Tel: 010-516 52 84

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.