Verifiering av utsläppsrätter

Som ackrediterad kontrollör kan vi på RISE hjälpa dig att granska era koldioxidutsläpp.

För att minska koldioxidutsläppen i Europa har EU-kommissionen instiftat handel med utsläppsrätter. Utsläppsrätterna ses som ett viktigt verktyg för att nå unionens åtagande att minska koldioxidutsläppen i enlighet med Kyotoavtalet. Företag som tilldelats utsläppsrätter åläggs att redovisa sina utsläpp.

Vår tjänst omfattar:
 
  • Platsbesök vid anläggningar
  • Verifieringsrapport verifieringsutlåtande
  • Verifiering av koldioxidutsläpp i Unionsregistret

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Se även

UtsläppshandelDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Bengt Jonsson

Tel: 010-516 52 84

Anna Rieck

Tel: 010-516 52 40

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: