Väderbeständighet

Hur klarar din produkt UV, regn, värme, kyla och luftföroreningar?

Vid artificiell väderbeständighetsprovning utsätts ett prov för inverkan av artificiellt solljus, fukt, vattenbesprutning och klimatvariationer för att på bästa sätt efterlikna de förhållanden som råder i en utomhusmiljö.

Vi kan erbjuda provningar enligt de flesta standardmetoder innefattande även provningar avseende inomhusförhållanden. Vi utför också skräddarsydda tester under varierande klimatförhållanden, användning av olika slag av ljuskällor och filteruppsättningar för att på bästa sätt efterlikna de miljöförhållanden som gäller din provning.

Relaterad information

Tjänster

MaterialteknikMiljötålighet

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Dokument

Kontaktpersoner

Lena Bengtsson

Tel: 010-516 53 37

Johan Nordberg

Tel: 010-516 55 58

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.