Kalibrering av vakuummetrar

Vakuummetrar som mäter att man ligger vid ”rätt” trycknivå är viktigt i många industriella processer. Ett felaktigt uppmätt vakuum kan leda till en kvalitetssänkning hos produkten eller i värsta fall att processen får stoppas. Kalibrering av vakuummetrar är därför ett enkelt sätt att ha kontroll på vakuumkvaliteten.
Många processer sker i vakuum

Inom industrin äger många processer rum i vakuum. Bland annat används vakuum vid destillation, torkning, metallförångning, impregnering och vid järn- och metallbearbetning.

Användningsområden

Vakuum behövs också i elektronrör (t ex till bild-, röntgen- och neonrör), glödlampor och termosar. Man kan också använda vakuum vid transport, formgivning och lyftning. Ofta används vakuum till att få rena ytor.

Mätområde 

Vi kalibrerar vakuummetrar ned till 5*10-4 Pa absoluttryck i kvävgas.

Kalibrering av vakuummetrar behövs för att
  • Få stabilare produkter.
  • Hitta fel i produktionen snabbare.
  • Uppfylla kvalitetskrav.
  • Veta instrumentets felvisning och korrigera för det.
  • Få repeterbara mätningar.
  • Kunna bedöma om instrumentet är tillräckligt noggrant för en tänkt applikation.
  • Få godtagbara forskningsresultat som är reproducerbara och med tillräcklig kvalitet för att vara relevanta.

Nya metoder för att kalibrera låga gasflöden

Målet för projektet är kunna kalibrera låga massgasflöden och standard/fasta läckor med god noggrannhet.Läs mer...

Rengöring av givare

En givare vars aktiva delar utsätts för föroreningar ger ett sämre resultat än en givare i ren miljö. Vi hjälper dig att rengöra din givare.Läs mer...

Spårbarhetskedjan - sambandet till storheterna

Spårbarhetsbegreppet innebär att alla mätningar som görs med ett kalibrerat mätdon skall ha ett direkt samband med den definierade storheten.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.