Certifiering av ledningssystem för vägtrafiksäkerhet - ISO 39001

Trafiksäkerhet är en fråga som inte bara angår organisationer som utför transportarbete, utan i hög grad även köpare och beställare av transporter liksom alla som rör sig i trafikmiljön.

Ett certifierat ledningssystem för trafiksäkerhet enligt ISO 39001 skapar förutsättningar för organisationens långsiktiga framgång i trafiksäkerhetsarbetet och skapar nytta såväl inom organisationen som för dess kunder och samhället i övrigt.


En internationell standard

ISO 39001 är en internationell standard för arbete med vägtrafiksäkerhet. Standarden kan ses som ett komplement till lagstiftningen inom området, med målet att få en säkrare trafikmiljö.

Standarden omfattar allt från organisationens förståelse för trafiksäkerhet med ledarskap, personalpolitik och kompetensfrågor, underhåll av fordon, attityd och beteende på vägen samt planering och åtgärder.

Genom tredjepartscertifiering enligt internationella standarder underlättas samarbete mellan organisationer och företag i en alltmer global värld. Många företag väljer att integrera flera olika ledningssystem i ett verksamhetssystem. RISE Certifiering kan erbjuda samordnade revisioner för bl.a. kvalitet, miljö, arbetsmiljö och även för trafiksäkerhet.


Vad innebär certifiering av ledningssystem för trafiksäkerhet?
Certifieringen innebär att ett ackrediterat certifieringsorgan regelbundet granskar företagets ledningssystem för trafiksäkerhet och tillämpningen av detta. Granskningen görs mot ISO 39001 ”Road traffic safety (RTS) management systems”. Trafiksäkerhetsstandarden kan tillämpas på alla typer av organisationer som utför något transportarbete, både privata och offentliga som påverkar eller påverkas av vägtrafiksystemet.


Varför certifiera organisationens arbete?
RISE Certifierings arbetssätt bygger på dialog och samarbete. Vi vill med våra revisioner bidra till att utveckla våra kunders ledningssystem. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att organisationen skall få största möjliga nytta av sitt ledningssystem.

Kraven från intressenter såsom kunder, samhälle, medarbetare och ägare ökar idag på alla organisationer. Effektiva och systematiskt använda ledningssystem tillför värde genom att tillvarata krav och idéer från intressenter och vända dessa till konkurrensfördelar.

Vi på SP Certifiering ser våra revisioner som en del i ert förbättringsarbete.

Tveka inte att kontakta SP Certifiering och anlita våra utbildade och kompetenta revisorer.

Produktansvarig: Johannes Frenzel, tel 070-6627105.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Henrik Tillander

Tel: 010-516 55 61

Sofia Duzel

Tel: 010-516 58 80

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.