Varor och deras kemiska innehåll

Tillverkare, importörer och distributörer har skyldighet att känna till det kemiska innehållet i de varor som de levererar. För vissa ämnen har leverantören dessutom informationsplikt till mottagaren av varan. Sådana ämnen brukar kallas "kandidatämnen". En aktuell lista på "kandidatämnen" publiceras några gånger per år och primärt av den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA. En vara har alltid en särskild utformning. Detta skiljer varor från kemikalier vilka ofta är flytande eller har halvfast konsistens.

Leverantörens allmänna skyldigheter om varor anges i kemikalie-lagstiftningen Reach. För vissa varugrupper tillkommer dessutom också särskilda kemikalieregler.

RISE Kemi bistår med att klara ut vilka lagkrav eller gränsvärden som gäller för olika varor, till exempel genom rådgivning.

Utöver lagkraven kan en leverantör också ha andra skäl att intressera sig för en varas kemikalieinnehåll. RISE Kemi erbjuder analyser av både specifika kemikalier och screening av kemikalieinnehåll i de fall där innehållsförteckningen saknas eller är ofullständig.

Byggprodukter - kemikaliekrav, miljö och hälsa

Byggprodukter skall kunna stå emot olika slags påfrestningar under lång tid. Därför innehåller byggprodukter ofta kemikalier som exempelvis förbättrar beständigheten och förmågan att motstå brand. Dylika kemikalier skall dock inte avges, varken till rumsluften eller till den yttre miljön. På avgivning och andra egenskaper som är av betydelse för hälsa, miljö och säkerhet ställs krav I harmoniserade europastandarder för byggprodukter. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.