VCI-emballage

SP testar korrosionsskyddsförmågan hos VCI-förpackningar
Vad är VCI?

VCI står för Volatile Corrosion Inhibitor, dvs. ångfasinhibitorer som har impregnerats på ett förpackningsmaterial, vanligen papper eller plast. VCI-förpackningar har blivit allt vanligare för att temporärt skydda metall mot korrosionsangrepp under transport och lagring.  SP har under flera år arbetat med VCI, både genom forskning och genom provning.

Provningsmetoder

På SP utför vi tester av VCI-förpackningar enligt olika metoder, bl.a.

  • Razor Blade test
  • VIA test
  • Accelererade klimattest

Testerna är väletablerade och har fått brett genomslag. Ännu finns ingen standardiserad metod framtagen.

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Kontaktpersoner

Konrad Tarka

Tel: 010-516 56 80

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.