Brandprovning - fordon

Fire Research utför försök på både komponenter och på hela fordon. Våra provningslokaler erbjuder stora möjligheter för våra kunder att utföra specialanpassade försök för att utvärdera sina produkter både avseende effektivitet och tillförlitlighet.

Motorkomponenter såsom bränsleslangar och bränsleslangar kan testas enligt tillverkarens egna krav, enligt ISO-standarder och E/ECE-standarder. Vi utför försök på bränsletankar enligt EEC direktiv 2006/20/EC och även släckförsök på bilar.

Provningsmetoder (se länkar till höger)

FAR 25.853, Antändlighet, passagerar- och fraktflygplan 
FMVSS 302, Brinnhastighet, fordon
EN 45545-2 Järnvägar - Järnvägsfordons brandsäkerhet - Krav på brandsäkerhet hos material och komponenter
ISO 3795, Brinnhastighet, fordon
VOLVO STD 5031,19, Brandhärdighet i inredningsmaterial fordon 
VOLVO STD 1027,5158, Antändlighet, efterglödning
UNECE Regulation 34, (provning av bränsletankar)
SP Method 4912 (släcksystem i tunga fordon)
SP Method 5320 (branddetektion i tunga fordon)
UNECE Regulation No. 107, Annex 13

Brand i fordon

Material och utformning av inredning i både bilar och bussar.Läs mer...

Brandprovning av material och komponenter till tåg - EN 45545-2

EN 45545-2:2013 är ett klassifikationssystem som specificerar krav på brandegenskaper.Läs mer...

FIVE

Internationell konferens om bränder i fordonLäs mer...

FMVSS 302

Antändlighet av invändigt material i fordon enligt FMVSS 302. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.