Fordonssäten och bältesfästpunkter

Krocksäkerhet i fordon är idag en självklarhet, liksom en god arbetsmiljö i lastbilar, bussar och arbetsfordon. På säten och deras infästningar ställs därför krav i olika reglementen. Krav ställs också på säkerhetsbältenas fästpunkter.


Säten

Då det gäller personbilar, lastbilar och bussar ställs krav på säkerheten vid eventuella olyckor genom regelverken ECE R17 och EG-direktiv 74/408/EEG. Utöver rena hållfasthetskrav får sätena inte förvärra åkandes skador genom vassa kanter eller hårda oeftergivliga material etc.

På personbilssäten provas bl a ryggstödets hållfasthet och nackskyddets effektivitet. Proven sker genom belastning. Spärrars effektivitet provas genom dynamiskt prov (krockprov). Vid provet ser man till att spärrar inte utlöses genom krocken och att inte sätet lossnar ur sina fästen.

SP utför provningar av fordonssäten enligt ECE R17 och direktiv 74/408/EEG.


Bältesfästpunkter

Kraven på säkerhetsbältens fästpunkter är krav på fästpunkternas placering samt hållfasthetskrav. Korrekt placering av bältets fästpunkter säkerställer att en person fångas upp på rätt sätt vid en kollision.

På Mechanics Research utför vi prov på bältesfästpunkter enligt ECE R14 och EG-direktiv 76/115/EEG.

Relaterad information

Tjänster

BilbältenKrockprovning av komponenterMaterial och komponenter i fordon

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Se även

Ackrediterade metoder

Kontaktpersoner

Klas-Gustaf Andersson

Tel: 010-516 52 43

Magnus Andersson

Tel: 010-516 52 74

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.