Beröringsfri mätning på vätskor och gaser

SP håller för närvarande på att bygga upp en tjänst där vi tillhandahåller mätningar av hastighet i olika typer av medier med Laser Doppler Velocimetry (LDV) -teknik.

Laser Doppler Velocimetry

Med vårt LDV system kan vi göra beröringsfria mätningar av hastighet i transparenta vätskor och gaser. Tekniken bygger på att laserljus interfererar i en mätpunkt, ca 0,1 x 1 mm, vilken med hjälp av ett traverseringssystem kan flyttas runt i mediet. 

Resultat presenteras i diagram 

Resultaten från mätningarna kan presenteras i olika former av diagram, för att på ett åskådligt sätt visualisera strömningshastigheten i olika punkter.

Tekniken används idag främst inom
  • Aerodynamik (flyg, bilar, tåg)
  • Hydrodynamik (flöden i rör och kanaler, fartygsskrov och propellrar)
  • Förbränning (motorer, flammor)
  • Roterande maskiner (motorer, pumpar, turbiner)
  • Inneklimat (värme, kyla, ventilation, konvektion)
  • Verifiering av CFD modeller (Computational Fluid Dynamics) är också ett område där man i många fall kan utnyttja LDV.

Volym och flöde

Vi arbetar med volym- och flödesmätning, i allt från medicinsk doseringsutrustning till matarvatten på kraftverksturbiner. Läs mer...

Flödesmätning

Flödesmätning, kalibrering och kontroll.Läs mer...

Relaterad information

Forskning

Forskning och utveckling runt flödesmätning

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Kent Lindström

Tel: 010-516 54 84

Olle Penttinen

Tel: 010-516 50 47

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.