Provning av kanalsystem och kanaldetaljer

För att ventilationen i en byggnad ska fungera så måste luften komma in och ut genom byggnadsskalet. Ofta sker detta genom olika typer av don och ventiler. För en optimal funktion ska donen ge lågt tryckfall, sprida luften på lämpligt sätt samt ge en god komfort. Vidare måste luften även kunna förflyttas inom byggnaden samt mellan olika rum via ventilationssystemet. Det är viktigt att kanalsystem och detaljer är täta och har hög hållfasthet för att säkerställa lågt luftläckage.

RISE har utrustning för att prova tryckfall/flöde samt luftläckage för olika typer av don och ventiler. Vi kan bland annat erbjuda provning av uteluftsdon enligt EN 13141-1 och från- och tilluftsdon enligt EN 13141-2. Vi provar även spjäll enligt EN 1751 avseende täthet av hölje och spjällblad.

SP erbjuder dessutom provning av täthet och hållfasthet av kanalsystem och detaljer enligt EN 12237 och EN 1507, för cirkulära respektive rektangulära kanaler. SP kan även utföra kontrollbesök hos företag som innehar typgodkännande för cirkulära eller rektangulära kanalsystem.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna för mer information om de tjänster vi erbjuder.

Relaterad information

Tjänster

Brandavskiljande konstruktioner

Kontaktpersoner

Provning
Svein Ruud

Tel: 010-516 55 14

Olof Larsson

Tel: 010-516 59 27

Typgodkännande
Ulf Hultman

Tel: 010-516 59 30

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.