Provning av spisfläktar och fläktar

En spisfläkt eller spiskåpa används för att minska matoslukt vid matlagning samt (i de fall luften förs ut ur byggnaden) även föra ut vattenånga och överskottsvärme. Funktionen på spisfläkten/kåpan är viktig för att det inte ska behövas onödigt mycket fläktenergi för att föra ut matoset, och samtidigt ge låga ventilationsförluster. I de fall en recirkulerande fläkt med kolfilter används, är det viktigt att filtret är av bra kvalitet och har hög osuppfångningsförmåga.

SP har en specialbyggd kammare för utvärdering av spisfläktar och –kåpor uppbyggd enligt specifikationer i IEC 61591. I den utvärderas osuppfångningsförmåga för spisfläktar och kåpor samt recirkulerande spisfläktar med kolfilter. Provet går till så att ”matlagning” simuleras genom att MEK-lösning droppas ned med bestämd hastighet i en varm kastrull på spisen varpå den förångas. Koncentrationen av MEK i luften mäts kontinuerligt under provets pågående i 30 minuter samtidigt som spisfläkten/kåpan är igång. Efter 30 minuter stoppas provningen och slutkoncentrationen jämförs med utgångsvärdet, vilket ger ett mått på osuppfångningsförmågan. Andra provningar som kan erbjudas för spisfläktar är fläktkapacitet, elanvändning för fläkt samt ljud- och ljusegenskaper. Metoder som används för provning av spisfläktar och –kåpor är IEC 61591 och EN 13141-3 för vilka SP är ackrediterade.

Vi kan även utvärdera olika typer av fläktar enligt ISO 5801 och EN 13141-4 som vi har ackreditering för.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna för mer information om de tjänster vi erbjuder.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Svein Ruud

Tel: 010-516 55 14

Olof Larsson

Tel: 010-516 59 27

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.