Provning av ventilationsaggregat och värmeväxlare

Ventilationsaggregat används i byggnader för att kunna reglera flöde och temperatur på ventilationsluften och uppnå ett behagligt inneklimat med hög luftkvalitet. Ofta finns värmeväxlare inbyggda i aggregatet som återvinner värmen i den uppvärmda frånluften och förvärmer tilluften.

RISE har lång erfarenhet av att utvärdera ventilationsaggregat och värmeväxlare i labb. Ventilationsaggregat utvärderas oftast enligt standard EN 308, EN 13053 eller EN 13141-7 beroende på aggregatets storlek (flöde) och egenskaper. Så kallade model-boxar utvärderas enligt EN 1886. SP är ackrediterade av SWEDAC för ovan nämnda metoder.

Tekniska resurser ger möjlighet till flexibel provning

RISE har utrustning för provning av fläktkapacitet, internt- och externt läckage både för roterande växlare och plattvärmeväxlare, termiska egenskaper (temperaturverkningsgrad), funktion vid låg utetemperatur och avfrostningsfunktion, ljudegenskaper, filter by-pass m.m. I vår luftflödesanläggning har vi möjlighet att prova termiska egenskaper för ventilationsaggregat och värmeväxlare, kapacitetsmässigt täcker anläggningen in ett stort område.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna för mer information om de tjänster vi erbjuder.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Svein Ruud

Tel: 010-516 55 14

Olof Larsson

Tel: 010-516 59 27

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.