Återkommande kontroll av butiksvågar

Driver du handel som i första hand vänder sig till enskilda konsumenter? Dvs. har du butik eller säljer du på torget? Använder du våg i dessa sammanhang och viktvärdet på vågen ligger till grund för priset på varan? Då omfattas du av ett speciellt regelverk. Regelverket är fastställt av SWEDAC och innebär i stort att det är lag på att vågar inom detaljhandel skall vara godkända och genomgått återkommande kontroll.

Vi på SP, Kalibrering och Verifiering hjälper dig att leva upp till lagens krav. Vi kan regelverket och vi kan alla förekommande typer av vågar på markanden.

Inom handel pratar man om lite olika typer av vågar beroende på hur de används. Det finns förpackningsvågar, delikatessvågar, kundvågar, scanvågar (använda av kunderna själva), kassavågar kopplade till kassaregister och det finns andra vågar du använder för din egen kontroll.

Vi reder ut hur du hanterar de olika typerna.

Kontaktvägar/Beställning

Beställning av återkommande kontroll och andra förfrågningar gör du enklast på justering@sp.se.


Vill du fördjupa dig i det legala regelverket kontaktar du www.swedac.se.

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Eddie Hasth

Tel: 010-516 61 26

Mats Olsson

Tel: 010-516 50 35

Martin Nyström

Tel: 010-516 61 10

Christer Persson

Tel: 010-516 61 18

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.