Vibrations- och stötprovning

vibrationVibrationer och stötar kan skada konstruktioner. Det kan ge upphov till mekaniska fel, eller göra så att den elektriska funktionen upphör. Det har visat sig att väldigt många problem skulle kunna undvikas om man tar hänsyn till vad produkten kommer att utsättas för redan i utvecklingsfasen. RISE kan med hjälp av miljötålighetsprovningar bestämma hur väl en konstruktion tål mekanisk påfrestning från omgivande miljö. Vi är ackrediterade för ett stort antal standarder (MIL, IEC, ISO etc.). En konstruktions livslängd kan simuleras med accelererade provningar. På så sätt kan man se om den fungerar som avsetts och inte orsakar någon fara under tiden den används. Tuffa men korta provningar där nivåerna stegvis ökas används för att identifiera produkters begränsningar. Vi kan även utföra fältmätningar av vibrationer och stötar och analysera dessa. Analysresultaten kan vi sedan använda för att teoretiskt skatta utmattningslivslängd hos en konstruktion eller för att ’skräddarsy’ tidsforcerade tester.
Fleraxlig vibrationsprovning

Möjligheten att vibrera i fler än en riktning samtidigt är intressant för t.ex. fordons- och transport-applikationer och för jordbävningsprovning. Vi klarar att vibrera stora föremål på upp till ett och ett halvt ton i två riktningar samtidigt. Exempelvis görs vibrationsutmattningsprovning av hytter och stolar. Jordbävningsprovning är vanligt inom både exportindustrin och svenska kärnkraftverk där man t.ex. provar elektriska komponenter, elektronikskåp med styr- och mätutrustning samt telefoniutrustning.

Verifiering av jordbävningssäkerhet är ett väl utvecklat område på RISE där vi har stor erfarenhet och kunskap. RISE utför jordbävningsprovningar enligt de flesta internationella standarder.

Enaxlig vibrationsprovning

Vi vibrationsprovar både utrustning som ska transporteras och utrustning som är fastmonterad i fordon och farkoster. Det kan vara allt från stora tunga föremål som provas vid låga och måttliga frekvenser till mindre och lättare föremål som provas vid höga frekvenser. Vi kan prova vid frekvensområden från två till tvåtusen Hertz.

Stötprovning

Stötprovning används för att t.ex. säkerställa att en produkt kan klara av en krock i fordon, transportkrav eller normal användning där man ska kunna tappa produkten i marken och fortfarande behålla funktionen. Stötprovning utförs i vibrator, chockmaskin eller krocksläde beroende på vilken acceleration och pulstid som krävs.

Kombinerad mekanisk och klimatisk miljötålighet

När föremål har strukturella delar av plast är det mycket viktigt att göra en kombinerad provning. Detta eftersom plast ändrar sina mekaniska egenskaper med temperatur och/eller fukt. RISE har utrustning som simulerar mekanisk påkänning (vibration, stöt) och samtidig värme/kyla och kontrollerad fukt upp till 95 % luftfuktighet, RH.

Relaterad information

Forskning

Utmattning och vibrationer

Kontaktpersoner

Fleraxlig provning
Gunnar Kjell

Tel: 010-516 52 23

Enaxlig provning
Per-Staffan Bergström

Tel: 010-516 53 09

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.