Kalibrering av volymnormaler, pipetter och tankar

Lämplig kalibreringsmetod väljs med hänsyn till volymkärlets storlek, utformning och användning. Ofta innebär det gravimetrisk kalibrering för mindre volymer, dvs vägning av en vätska med känd densitet. Större volymer kalibrerar vi normalt volymetriskt, t.ex. genom överhällning från en normal med känd volym.

Kalibrering av cisterner/tankar

Tankar används ofta som mätinstrument vid handel med exempelvis petroleumprodukter. Använder man sig av nominell area i en tank (t.ex. från en ritning) kan man dock missa med en eller till och med fler procent. Läs mer...

Kalibrering av flödesmätare för vätska

Varje typ av flödesmätare kräver sin egen speciella kalibreringsmetod och utrustning.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Per Wennergren

Tel: 010-516 54 67

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.