Kalibrering av cisterner/tankar

Tankar används ofta som mätinstrument vid handel med exempelvis petroleumprodukter. Använder man sig av nominell area i en tank (till exempel från en ritning) kan man dock missa med en eller till och med fler procent. En procent av Sveriges import motsvarar 300 000 m3. För att få bättre kontroll över dessa volymer behöver man alltså till att börja med känna till tankens effektiva area bättre.

Genom att kalibrera cisternen kan man nå en bra bit på väg. Även om det är uppenbart mest kritiskt för stora tankar (den största vi har kalibrerat är på 150 000 m3) som används för så kallad "custody transfer", så kalibrerar vi även mycket små tankar eller "kärl", ända ner till pipetter.
Den vanligaste formen på en tank som används som mätinstrument är en stående cylinder, men vi kalibrerar regelbundet även betydligt mer komplexa former.
När det gäller kalibrering av tankar täcker vi i första hand in Sverige, men vi genomför även med kort varsel mätningar i övriga Europa, och vi har även vid ett flertal tillfällen varit med på projekt på andra håll såsom i Mellanöstern och Asien.

Val av noggrannhetsnivå

Kalibreringen kan vi utföra i flera olika nivåer för att bäst passa de olika behov av noggrannhet som finns.

Metodik

De flesta tankar bestäms geometriskt då tanken är tömd. Mindre tankar kan dock kalibreras volymetriskt, varvid tanken fylls med vätska via en kalibrerad mätare.

Inte bara kalibrering

Vi har i och med kalibreringarna en stor mängd geometrisk information som kan vara intressant ur andra perspektiv. En vanlig tilläggsinformation är planritning över installationer, deformations eller sättningsmätning.

Vi är också engagerade i det internationella standardiseringsarbetet.

Geometri

Vi är specialister inom produktionsnära geometrisäkring och arbetar inom LSM (Large Scale Metrology). En stor del av vår tid tillbringar vi ute hos våra kunder i deras processanläggningar eller maskinhallar. Läs mer...

Fixturer och jiggar

Vi utför kontroll/justering på plats av t.ex. maskin- eller svetsfixturer. Läs mer...

Maskiner och automationsutrustning

Inom tillverkningsindustrin kontrollerar vi bland annat verktygsmaskiner, pressar och bearbetningsrobotar.Läs mer...

Part inspection

Vi hjälper till att säkerställa större produkter. Läs mer...

Dokumentation - Temporära installationer eller fasta anläggningar

Vi utför mätningar som ger mätdata vilket kan användas direkt som tekniskt underlag i många fall. Om behovet finns kan sedan resultatet användas för att skapa 3D-modeller eller annan visualisering.Läs mer...

Mätbord och skalor

När det kommer till kalibrering kanske det första man tänker på är den utrustning som skickas till RISE och som kalibreras hos någon av våra riksmätplatserna på vår anläggning i Borås, allt från mekaniska till elektriska storheter.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Energiomvandling

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Jörgen Spetz

Tel: 010-516 53 78

Magnus Herbertsson

Tel: 010-516 54 96

Claes-Göran Svantesson

Tel: 010-516 54 89

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.