Provning och utvärdering av bandvågar

Bandvågar, kontinuerliga summeringsvågar, används för dynamisk invägning av råvaror. Vi utför certifiering, provning, verifiering och kalibrering på alla typer av bandvågar. Det kan vara nya eller vidareutvecking av befintliga vågar.
Provningar enligt Mätinstrumentdirektivet och OIML R50

Vi utför provningar enligt Mätinstrumentdirektivet och OIML R50 och utfärdar både europeiska och internationella certifikat för alla typer av automatiska vågar.

Ett certifikat och/eller typgodkännande gällande automatiska vågar från SP har stor genomslagskraft i Europa och i världen. 

Bandvågar används för vägning av material som rör sig 

Bandvågar används för vägning av råmaterial, som rör sig i en kontinuerlig ström, och där summering av total mängd material används. Bandvågen är ett vägningsinstrument för uppgifter med kontinuerlig vägning, där materialflödet skall vägas och registreras.

OIML R 50 - Internationell standard

OIML R 50 "Continuous totalizing automatic weighing instruments" gäller för bandvågar, dvs för vågar som kontinuerligt bestämmer massan av en bulkvara på en bandtransportör, utan att det sker någon systematisk uppdelning av varan och utan att transportbandets rörelse avbryts.

Vägningssystem

Utveckling av vägningssystemen för att skapa en effektiv och säker process är avgörande för en optimal produktion och ekonomi. Läs mer...

Mätinstrumentdirektivet (MID)

MID - ett nytt europeiskt direktiv för mätinstrument. Vi hjälper ditt företag med provning och certifiering.Läs mer...

Kalibrering och återkommande kontroll av automatiska vågar

Vi har möjlighet att hjälpa dig med de flesta typer av dessa vågar.Läs mer...

Provning och utvärdering av industrivågar

Vi utför certifiering, provning, verifiering och kalibrering på alla typer av industrivågar. Det kan vara nya eller vidareutvecking av befintliga vågar. Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Bengt Gutfelt

Tel: 010-516 54 76

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.