Provning och utvärdering av behållarvågar

Vi utför certifiering, provning, verifiering och kalibrering på alla typer av behållarvågar (icke-kontinuerliga summeringsvågar). Det kan vara nya eller vidareutvecking av befintliga vågar.
Provningar enligt Mätinstrumentdirektivet och OIML R107

Vi utför provningar enligt Mätinstrumentdirektivet och OIML R107 och utfärdar europeiska och internationella certifikat för alla typer av automatiska vågar.

Ett certifikat och/eller typgodkännande gällande automatiska vågar från SP har stor genomslagskraft i Europa och i världen.

OIML R 107 - Internationell standard

OIML R 107  "Automatic discontinous filling instruments" gäller för automatiska vågar med en lastbärare i form av en behållare och som bestämmer massan hos en bulkvara genom att dela in den i separata satser. Massorna av de separata satserna bestäms i en följd och summeras. Varje diskret sats töms sedan över till bulkform.

Mätinstrumentdirektivet (MID)

MID - ett nytt europeiskt direktiv för mätinstrument. Vi hjälper ditt företag med provning och certifiering.Läs mer...

Kalibrering och återkommande kontroll av automatiska vågar

Vi har möjlighet att hjälpa dig med de flesta typer av dessa vågar.Läs mer...

Vägningssystem

Utveckling av vägningssystemen för att skapa en effektiv och säker process är avgörande för en optimal produktion och ekonomi. Läs mer...

Provning och utvärdering av industrivågar

Vi utför certifiering, provning, verifiering och kalibrering på alla typer av industrivågar. Det kan vara nya eller vidareutvecking av befintliga vågar. Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Bengt Gutfelt

Tel: 010-516 54 76

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.