Provning och utvärdering av fyllningsvågar

SP utför certifiering, provning, verifiering och kalibrering på alla typer av fyllningsvågar. Det kan vara nya eller vidareutvecking av befintliga vågar.
Provningar enligt Mätinstrumentdirektivet och OIML R61

SP utför provningar enligt Mätinstrumentdirektivet och OIML R61 och utfärdar såväl europeiska som internationella certifikat för alla typer av automatiska vågar.

Ett certifikat och/eller typgodkännande gällande automatiska vågar från SP har stor genomslagskraft i Europa och i världen.

OIML R 61 - Internationell standard

OIML R 61  "Automatic gravimetric filling instruments"
gäller för automatiska vågar som fyller behållare med en förinställd och praktiskt taget konstant massa av en bulkvara, och som i huvudsak består av en eller flera automatiska matningsanordningar som är förbundna med en eller flera vågenheter samt med tillhörande regler- och tömningsanordningar. Ett vanligt exempel är säckfyllningsvågar.

Mätinstrumentdirektivet (MID)

MID - ett nytt europeiskt direktiv för mätinstrument. Vi hjälper ditt företag med provning och certifiering.Läs mer...

Vägningssystem

Utveckling av vägningssystemen för att skapa en effektiv och säker process är avgörande för en optimal produktion och ekonomi. Läs mer...

Kalibrering och återkommande kontroll av automatiska vågar

Vi har möjlighet att hjälpa dig med de flesta typer av dessa vågar.Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Bengt Gutfelt

Tel: 010-516 54 76

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.