Järnvägsvågar

Vägning av järnvägsvagnar sker med hjälp av en dynamisk våg som vagnarna i låg fart passerar. Vi utför certifiering, provning, verifiering och kalibrering på alla typer av bandvågar. Det kan vara nya eller vidareutvecking av befintliga vågar.
Provningar

RISE utför provningar enligt Mätinstrumentdirektivet och OIML R106 och utfärdar såväl europeiska som internationella certifikat för alla typer av automatiska vågar.

Ett certifikat och/eller typgodkännande gällande automatiska vågar från RISE har stor genomslagskraft i Europa och i världen.

OIML R 106

OIML R  106 "Automatic rail-weigh bridges” gäller för automatiska vågar med lastgivare och spår där spårbundna fordon kan passera.

Mätinstrumentdirektivet (MID)

MID - ett nytt europeiskt direktiv för mätinstrument. Vi hjälper ditt företag med provning och certifiering.Läs mer...

Vägningssystem

Utveckling av vägningssystemen för att skapa en effektiv och säker process är avgörande för en optimal produktion och ekonomi. Läs mer...

Kalibrering och återkommande kontroll av automatiska vågar

Vi har möjlighet att hjälpa dig med de flesta typer av dessa vågar.Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Bengt Gutfelt

Tel: 010-516 54 76

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.