Vägningssystem

Inom i stort sett all processindustri är vägning en viktig del. Utveckling av vägningssystemen för att skapa en effektiv och säker process är avgörande för en optimal produktion och ekonomi.

Ett av de vanligast förekommande sätten att säkerställa rätt produkt inom processindustrin är genom att väga de olika ingående delar vid tillverkning. Det finns många typer av vägningssystem som kan anpassas efter aktuell produktion.

Vilket mätsystem?

Beroende på vilken process som skall utformas kan till exempel förpackningsvågar, multiheadweighers, checkweighers, blandningsvågar eller bandvågar utnyttjas. För att kunna skapa ett effektivt system behövs information om vilka krav som ställs för produkten och vilken mätteknik som är bäst lämpad för detta.

RISE kan stödja arbetet med att utforma en lämplig kravställning och även att utvärdera de förslag till lösningar som erbjuds.  Vi kan dessutom utarbeta metoder för verifiering av vägningssystemen och även utföra och analysera de mätningar som behövs vid leverans.

Utveckling av mätsystem

Vid nyutveckling och uppdatering av olika typer av vägningssystem går RISE gärna in som tekniskt stöd. Det kan gälla befintliga system på marknaden eller utveckling av nya typer av vägningssystem. Nya tillämpningar och mätområden gör att industrin behöver utveckla mätsystem och sensorer som kan användas vid nya applikationer.

RISE arbetar med att utveckla och utvärdera vägningssystem men även de instrument som finns kopplade till systemet som till exempel funktionstester mjukvaruutvärdering av datorsystem och programvara.

RISE hjälper dig att skapa effektiva mätsystem

För att kunna effektivisera en mätprocess eller mätkedja krävs information om vilka specifikationer som krävs för produkten och vilken mätteknik, mätmetod och utrustning, som används.

RISE arbetar med att skapa en process med lämpligt antal mätpunkter, relevanta metoder och lämpliga kalibreringar alternativt egenkontroller för att uppnå efterfrågad kvalitet. En översyn över antal kalibreringar och kalibreringsintervall kan genomföras. Dessutom relateras noggrannheten för kalibreringarna med den nivå som fås om vi utgår från behoven i produktionsprocessen. 

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Bengt Gutfelt

Tel: 010-516 54 76

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.