Kalibrering och kröning av industrivågar

Vågen belastas med spårbara viktnormaler enligt en särskild ackrediterad metod.

Vid kalibrering ställs inga specifika krav på vågen utan vågens prestanda dokumenteras och jämförs mot använda normalbelastningar. Du bör tänka på att resultatet från en kalibrering bör noga utvärderas så att du får grepp på vågens prestanda. Tänk speciellt på om vågen kalibreras vid en temperatur och används normalt vid någon annan temperatur. Här vet vi av erfarenhet att det kan bli fel.

Vid vägning inom industrin där vägningsresultatet ligger till grund för någon typ av ekonomisk transaktion mellan företag ”business to business” gäller vissa legala krav. Nya vågar som tas i bruk måste vara EG-verifierade. En procedur där det fastställs att vågen uppfyller kraven och är godkänd att användas. Därefter är det upp till användaren att ta ansvar för att vågen bibehåller den status den hade som ny. Det medför med andra ord att du bör ha någon form av regelbunden kontroll av vågen.

Vi rekommenderar att du minst en gång per år verifierar eller kalibrerar din våg. Då har du full koll och eventuella klagomål på dina vägningsresultat kan hanteras på ett juridiskt säkert sätt.

Industrivågar i processer eller liknande

När du använder vågar i din produktion är det ofta kvalitetskraven på det som produceras som avgör hur du ska hantera kontroll/underhåll på dina vågar. Normalt har man ett genomarbetat kvalitetssystem där detta är detaljreglerat. Viktigt är att du anlitar seriösa företag med ackrediterad/prövad kompetens. Då kan du vara säker på att du får en relevant kalibrering anpassad efter dina behov. Normalt kalibrerar man industrivågar en gång per år. Resultaten redovisas i kalibreringsbevis som du absolut måste analysera och utvärdera. Utöver bevisen skall du dessutom upprätta ett register eller databas med uppgifter om status på dina vågar när det gäller kalibrering, datum och tidsintervaller m.m.

Med oss på SP som leverantör kan du få ett helhetskoncept inom detta område. Kalibrering på alla tänkbara noggrannhetsnivåer. Vi håller för din räkning ett register på alla kalibrerade mätinstrument med relevanta data för en säker och trygg hantering av dina mätinstrument.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Eddie Hasth

Tel: 010-516 61 26

Christer Persson

Tel: 010-516 61 18

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.