Kalibrering av vikter

Att kontrollerna dina vikter är av stor betydelse för att era vågar skall väga rätt. Vi hjälper dig att kalibrera era vikter och att kontrollera toleransklassen.

Kalibrering av vikter innebär att deras massa (vikt) bestäms och dokumenteras. Vi kan kalibrera vikter i storlekar från 1 mg till 5 ton. Massavärdet redovisas i ett kalibreringsbevis, som också informerar om den osäkerhet som gäller för resultatet. Graden av osäkerhet anpassas efter behovet.

För val av mätosäkerhets- och toleransklasser finns tabeller tillgängliga se höger kolumnen.

Toleranskontroll

Toleranskontroll genomförs om ni vill veta att era vikter ligger inom en viss toleransklass. Om vikten inte ligger inom toleransklassen så krävs en inställning.

Toleranskontroll innebär att vi i samband med kalibreringen genomför en kontroll. Kontrollen visar att vikten ligger inom en godkänd toleransnivå enligt OIML-klass. 

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Dokument

Kontaktpersoner

Lisbeth Neugebauer

Tel: 010-516 53 69

Bengt Gutfelt

Tel: 010-516 54 76

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.