Vikter

Att kontrollerna dina vikter är av stor betydelse för att era vågar skall väga rätt. Vi hjälper dig att kalibrera och verifieria dina vikter.

När det gäller vikter kan vi erbjuda

  • Kalibrering som innebär att vi bestämmer massan (vikten) med angiven mätosäkerhet.
  • Toleranskontroll talar om ifall massavärdet ligger inom ett visst intervall.
  • Verifiering innbär att vi bestämmer viktens densitet och mäter magnetism och ytjämnhet. 
  • Historik från tidigare kalibreringar som ger möjlighet att följa viktens stabilitet.

 

Kalibrering av vikter

Att kontrollerna dina vikter är av stor betydelse för att era vågar skall väga rätt. Vi hjälper dig att kalibrera era vikter och att kontrollera toleransklass. Läs mer...

Verifiering av vikter

Verifiering genomförs för att kontrollera att vikten har de egenskaper är som krävs. Läs mer...

Uthyrning av viktnormaler

Hos oss kan du hyra viktnormaler med nominell massa från 500 kg och uppåt.Läs mer...

Provning och godkännande av vågar

Vi utvärderar och typprovar alla slags vågar och utfärdar typgodkännanden. Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Kalibrering av tryckvågar

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Dokument

Se även

International Organization of Legal Metrology Dokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Lisbeth Neugebauer

Tel: 010-516 53 69

Bengt Gutfelt

Tel: 010-516 54 76

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.