Fönster och dörrar

Fönster och dörrar provas på SP i en rad olika avseenden. Provningarna görs dels för att undersöka hur nya konstruktioner fungerar och dels som kvalitetskontroll hos tillverkare med godkända produkter. På SP Energiteknik undersöker vi hur fönster och dörrar klarar att motstå klimatets påfrestningar i form av regn, vind och kyla. Bland annat följande egenskaper provas med standardiserade metoder:

  • lufttäthet
  • regntäthet
  • säkerhet mot vindlast
  • öppnings- och stängningskraft
  • värmeisolering (U-värde)
  • kondenssäkerhet
  • fukt- och temperaturstabilitet
  • akustik

På andra enheter på SP provas andra egenskaper som hållfasthet, brandmotstånd, ljudisolering och inbrottsskydd.

P-märkning

P-märket är SPs kvalitetsmärke. Det används för märkning av en rad olika produkter bland annat för fönster och dörrar.

 
P-märket på ett fönster eller en dörr innebär att konstruktionen har granskats mot grundläggande tekniska krav. De utgörs dels av krav på funktionen (luft- och regntäthet, säkerhet mot vindlast, öppnings- och stängningskraft, värmeisolering, kondenssäkerhet, hållfasthet m m), dels av krav på ingående material och komponenter (träprofiler, isolerrutor, tätlister, fogmassor, lim, beslag etc). Dessutom ställs krav på att tillverkaren genomför en egenkontroll av sin produktion som övervakas av SP genom kontrollbesök och stickprovsvis provning av produkterna. Möjlighet finns också för tillverkaren att i P-märkningen lägga in frivilliga tilläggskrav avseende bland annat brandskydd, inbrottsskydd eller luftljudsisolering. På märketiketten intill P-märket finns i så fall uppgift om den aktuella klassen som produkten uppfyller.

CE-märkning

Fönster ska sedan den 1 juli 2013 vara CE-märkta enligt europastandarden SS-EN 14351-1. SP är anmält organ (Notified Body) för certifiering och provning inom området. Mer information om CE-märkning av fönster finns via länken längst ner på sidan.

Montage

Vid P-märkta fönster, dörrar, vägg- och takelement av metall ska P-märkning ske även av montaget då det ingår i tillverkarens åtagande. Då tillkommer krav avseende kvalitetssystem, projektering, montagepersonal och slutkontroll. Dessutom finns särskilda P-märkningsregler för fönstermontage som kan tillämpas även för trä- och plastfönster.

Fönster, fukt och innemiljö

En hemsida för att försöka öka den allmänna kunskapsnivån om de byggnadsfysikaliska sambanden mellan fönster, fukt och innemiljö, en faktasamling med råd och åtgärdsförslag och vi pekar också på vilka risker som i vissa fall kan uppstå.Läs mer...

CE-märkning av byggprodukter

Certifiering av byggprodukter enligt byggproduktförordningen(CPR).Läs mer...
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se

Dela den här sidan: