U-värde för fönster och dörrar

Då värmeisoleringen provas utsätts fönstrets eller dörrens utsida för ett kallt klimat och insidan för ett normalt rumsklimat. Värmeeffekten som passerar genom fönstret eller dörren mäts upp och sätts i relation till provföremålets yta och till temperaturskillnaden mellan in- och utsida. Det värde som då erhålls kallas för U-värde och uttrycks i W/(m²K). För att minimera energiförlusterna ska U-värdet vara så lågt som möjligt.

 

 

Byggnadskomponenters (t ex fönster, dörrar, väggar) värmeisolerande förmåga (U-värde eller värmemotstånd) kan bestämmas i klimatkammare.

U-värde för fönster och dörrar kan bestämmas enligt följande standarder:

  • SS-EN 12412-2
  • SS-EN ISO 12567-1

Beräkning av en konstruktions värmegenomgångskoefficient eller U-värde kan utföras enligt aktuella standarder.

U-värde för fönster och dörrar kan beräknas enligt följande standarder:

  • SS-EN ISO 10077-1
  • SS-EN ISO 10077-2

Ett flertal olika program för beräkning av två- eller tredimensionella konstruktioner finns.

Publikationer

  • Inter Laboratory Comparison. Determination of the thermal transmittance of frames Uf by measurement according to EN 12412:2003. ift Research report, jan 2016
  • Inter Laboratory Comparison. Determination of the thermal transmittance of frames Uf by calculation according to ISO 10077-2:2012. ift Research report, dec 2015
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.