Träbaserade skivor, icke bärande och bärande

Träbaserade skivorRISE provar skivor för icke bärande ändamål och bärande skivor för konstruktiv användning i vägg, golv och tak samt utför tillverkningskontroll på området. Vi har även en egen metod för provning av genomtrampningssäkerhet, som har tagits fram för att uppfylla Arbetsmiljöverkets regler.

Certifiering kan ske genom P-märkning eller CE-märkning enligt EN 13986. P-märkning av en produkt syftar till att på ett tydligt sätt visa för inköpare och användare av produkten att den uppfyller svenska krav. Träbaserade skivor för byggändamål, bärande eller inte, måste idag CE-märkas mot EN 13986. Vad gäller träbaserade skivor för golv och tak så provas dessa enligt EN 1195/EN 12871(statisk och dynamisk punktlast). Väggar provas enligt EN 12871/EN 596 (mjukstöt)/EN 594 (styrka och styvhet, s.k. racking test).

Skivor kan även materialprovas enligt ett antal standarder, t.ex.:

  • EN 310 Böjhållfasthet och elasticitetsmodul (Träbaserade skivor - Elasticitetsmodul och hållfasthet vid böjning  Provning)
  • EN 317 Tjocklekssvällning (Spånskivor och träfiberskivor  Tjocklekssvällning i vatten - Provning)
  • EN 319 Tvärdraghållfasthet (Spånskivor och träfiberskivor  Tvärdraghållfasthet - Provning)
  • EN 321 Beständighet (Träbaserade skivor  Hållfasthet och tjocklekssvällning efter cyklisk påverkan av fukt och frysning  Provning)
  • EN 314-1 och EN 314-2 Plywood (Plywood  Limningskvalitet  Del 1: Provning) (Plywood - Limningskvalitet  Del 2: Krav)
  • EN 789 Mekaniska egenskaper (t.ex. böj, tryck, drag och skjuvning) (Träkonstruktioner  Provningsmetoder  Bestämning av mekaniska egenskaper hos träbaserade skivor)

Skivor som provas kan t.ex. vara vanliga spånskivor eller plywoodskivor. Provningar enligt EN 12871 sker med mer eller mindre färdiga tak-, vägg- eller golvkonstruktioner, t.ex. golvspånskivor, takplywood, värmegolv eller installationsgolv.

Vi kan även bestämma formaldehydinnehåll enligt perforatormetoden (EN 120) och formaldehydavgivning i kammare för t.ex. CARB, P-märkning eller CE-märkning.

Träteknisk utvärdering

Verksamheten syftar till att tillhandahålla tjänster rörande provning, besiktning/certifiering, skadeutredning och temadagar, främst relaterat till trä-, möbel- och byggbranschen.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Dimensionsstabilitet hos skivmaterialHårdhetsprovning av ytskikt

Verksamhetsområden

Trä

Kontaktpersoner

Stefan Lindskog

Tel: 010-516 56 05

Robin Andersson

Tel: 010-516 53 25

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.