Certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö - AFS 2001:1 och OHSAS 18001

Ledningssystem för arbetsmiljö är ett växande område. De grundläggande kraven t ex på ordning och reda, organisation och erfarenhetsåterföring är mycket lika de som gäller för miljö- och kvalitetsledningssystem. Därför väljer många företag att integrera ledningssystemen i ett verksamhetssystem där även arbetsmiljön ingår. RISE Certifiering kan bland annat erbjuda samordnade revisioner för ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), AFS 2001:1 och/eller OHSAS 18001 (arbetsmiljö).

Certifieringen innebär att vi regelbundet granskar företagets systematiska arbetsmiljöarbete. Granskningen kan göras både mot arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2001:1 ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” och/eller OHSAS 18001 ”Ledningssystem för arbetsmiljö – Krav”.

Varför certifiera arbetsmiljön?
Med ett certifierat ledningssystem för arbetsmiljön visar företaget att man medvetet och aktivt arbetar med att förbättra sin arbetsmiljö, vilket bl a:
• ökar konkurrenskraften på grund av goodwill
• ökar möjligheterna att behålla och rekrytera kompetent personal
• minskar kostnaderna eftersom förebyggande åtgärder är billigare än korrigerande
• ökar produktiviteten
• säkerställer att företaget arbetar med systematiska  arbetsmiljöförbättringar i samverkan med anställda
• förbättrar kvaliteten (se doktorsavhandling)

RISE Certifiering är ackrediterat för att certifiera ledningssystem för arbetsmiljö.

 

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Certifiering

Kontaktpersoner

Per Lindberg

Tel: 010-516 55 60

Henrik Tillander

Tel: 010-516 55 61

Sofia Duzel

Tel: 010-516 58 80

Jonatan Olausson

Tel: 010-516 55 63

Anna Rieck

Tel: 010-516 52 40

James Pedersen

Tel: 010-516 56 34

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: