Certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö

Ledningssystem för arbetsmiljö är ett växande område. De grundläggande kraven t ex på ordning och reda, organisation och erfarenhetsåterföring är mycket lika de som gäller för miljö- och kvalitetsledningssystem. Därför väljer många företag att integrera ledningssystemen i ett verksamhetssystem där även arbetsmiljön ingår. RISE Certifiering kan erbjuda samordnade revisioner för kvaliet -, miljö- och arbetsmiljöledning

Certifieringen innebär att vi regelbundet granskar företagets systematiska arbetsmiljöarbete. Granskningen kan göras mot ISO 45001 "Ledningssystem för arbetsmiljö- Krav och vägledning", Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2001:1 ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” och OHSAS 18001 ”Ledningssystem för arbetsmiljö – Krav”.

Varför certifiera arbetsmiljön?
Med ett certifierat ledningssystem för arbetsmiljön visar företaget att man medvetet och aktivt arbetar med att förbättra sin arbetsmiljö, vilket bl a:
• ökar konkurrenskraften på grund av goodwill
• ökar möjligheterna att behålla och rekrytera kompetent personal
• minskar kostnaderna eftersom förebyggande åtgärder är billigare än korrigerande
• ökar produktiviteten
• säkerställer att företaget arbetar med systematiska  arbetsmiljöförbättringar i samverkan med anställda
• förbättrar kvaliteten (se doktorsavhandling)

RISE Certifiering är ackrediterat för att certifiera ledningssystem för arbetsmiljö.

 

2018-02-23 

Nya arbetsmiljöstandarden ISO 45001 publiceras 12 mars!

ISO meddelade nyligen att den internationella standarden för arbetsmiljö ISO 45001 kommer att publiceras den 12 mars. Kort därefter kommer den svenska översättningen att ges ut. För er som är certifierade enligt OHSAS 18001 eller AFS börjar en uppgraderingsprocess. Som hjälp till detta kommer RISE Certifiering erbjuda workshops i skillnaden mellan OHSAS 18001 och ISO 45001, där den första kommer att hållas i Borås den 14 maj. Till anmälan: https://www.sp.se/sv/training/Sidor/WorkshopISO45001.aspx

 

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Certifiering

Kontaktpersoner

Per Lindberg

Tel: 010-516 55 60

Henrik Tillander

Tel: 010-516 55 61

Sofia Duzel

Tel: 010-516 58 80

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.