Slutrapport visar: Många byggnader med putsade regelväggar har fuktskador

Det förekommer fuktskador och högt fuktinnehåll i många byggnader med putsade regelväggar. För redan byggda väggar där man misstänker skador rekommenderas noggranna undersökningar. Detta hör till innehållet i en rapport som tagits fram av SP på uppdrag av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond och FoU-Väst.

Syftet med projektet har varit att kartlägga omfattningen av fuktskador i putsade, enstegstätade väggar, utvärdera konstruktioner med avseende på fuktsäkerhet, ta fram lämpliga åtgärder för redan byggda, skadade väggar och att ge förslag till fuktsäkra konstruktioner.

– Inventeringarna visar att det förekommer fuktskador och högt fuktinnehåll i många byggnader. Skador förekommer i hela Sverige utom i norr, konstaterar Ingemar Samuelson, projektledare på SP.

De flesta skador har orsakats av att vatten trängt in vid otätheter. Redan små sprickor och otätheter kan ge skador. Anslutningen mellan fönster och vägg, infästning av stuprör och lampor, genomföringar vid balkonger och skärmtak är exempel på detaljer som har varit svåra att få täta.

Åtgärder i redan byggda väggar
Ett råd till de fastighetsägare som misstänker att de har problem med sin putsade, enstegstätade träregelvägg är att låta genomföra en inventering av skadeutredare med kunskap om mätteknik och hur resultaten ska tolkas. Skadat material ska bytas och detaljer ska tätas på ett hållbart sätt (till exempel med tvåstegstätning, som innebär att vatten som kommer in leds ut).

– Förekommer det omfattande tecken på fukt och skador vid inventeringen behöver hela väggen byggas om, säger Ingemar Samuelson.

Konstruktioner under utveckling för nyproduktion
Vid provningar i full skala i SPs laboratorium har regntätheten hos olika väggsystem och olika detaljlösningar kontrollerats vid olika regn- och vindbelastning. Provningarna visar att det går att få väl fungerande väggar i laboratoriemiljö om detaljerna utförs så att vatten som kommer in också leds ut. I rapporten diskuteras tre konstruktionsprinciper för putsade regelväggar. Med väl genomtänkta och rätt utförda detaljer fungerar de vid provning i laboratorium.
• Tvåstegstätad, dränerad vägg med tåliga material och väl utförda detaljer
• Tvåstegstätad, dränerad och ventilerad vägg med tåliga material och väl utförda
detaljer.
• Modifierad, enstegstätad vägg med tåliga material och väl utförda detaljer.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
För ytterligare information, kontakta Ingemar Samuelson, SP, 010-516 51 59, 070-676 59 33, ingemar.samuelson@sp.se

På SPs webbplats under fliken Publikationer finns rapporten att ladda ner som PDF-fil. Se även länk högst upp i spalten till höger!

 

Relaterad information

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.