RISE certifierar kontrollenheter för kassaregister

RISE kan nu hjälpa företag som tillverkar kontrollenheter med de certifikat som behövs för att kunna sälja i Sverige. Swedac har ackrediterat RISE som certifieringsorgan för kontrollenheter för kassaregister.

— Detta är första produkten där RISE är ackrediterade för certifiering av IT-säkerhet, säger Lennart Månsson, chef för RISEs certifieringsenhet. Vi tror att informationssäkerhet och IT-säkerhet är certifieringsområden som kommer att utvecklas starkt framöver.

Ska skydda seriösa företagare

De flesta som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste enligt Skatteverket ha ett certifierat kassaregister. Syftet är att skydda seriösa företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens. Kassaregistret ska vara anslutet till en certifierad kontrollenhet som läser av registreringarna i kassaregistret och skapar en kontrollkod.

— Betalsystemen i samhället fortsätter att utvecklas, säger Jan Jacobson, elektronikexpert vid RISE. Idag ser vi elektroniska kvitton och betalningar över Internet. I framtiden kommer nya betalningssätt, till exempel med mobiltelefon, att användas i ännu större utsträckning. Det är viktigt att betalningarna registreras korrekt, tillförlitligt och med sekretess.

För mer information, kontakta:
Lennart Aronsson, tel 010-516 52 41, Lennart.aronsson@ri.se 

Jan Jacobson, tel 010-516 56 97, jan.jacobson@ri.se

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.