Bekämpar besvärliga bakterier

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har fått EU-anslag för att utveckla en ny typ av antibiotika. Målet är att minska problem med utveckling av resistenta bakterier och hitta nya behandlingsstrategier mot svåra infektionssjukdomar.

Ett stort och växande problem för sjukvården i hela världen är att många bakterier utvecklar resistens och inte längre går att behandla med traditionell antibiotika. Nya strategier för att behandla infektionssjukdomar och drastiskt minska användningen av traditionell antibiotika är därför extremt viktigt för framtiden.

I EU-projektet FORMAMP (Innovative Nanoformulation of Antimicrobial Peptides to Treat Bacterial Infectious Diseases) ska ett forskarlag, koordinerat av SP, ta fram nya strategier för behandling av infektioner. Totalt ska 16 partners jobba i projektet som har en totalbudget på drygt 90 Mkr och löper över fyra år.

Forskarna ska bland annat utveckla olika nanoformuleringar som bärare av antimikrobiella peptider. Dessa peptider är väldigt effektiva mot bakterier och verkar med en helt annan mekanism än traditionell antibiotika. Det gör att risken för utveckling av resistenta bakterier minskar drastiskt. Men hjälp av nanoformuleringarna kan man öka effektiviteten på peptiderna.

– Längre fram i projektet ska vi utveckla de mest lovande systemen till funktionella läkemedel för att behandla infektioner i sår och brännskadad hud samt för att behandla svårbotade lungsjukdomar som cystisk fibros och tuberkulos. De kräver i dag stora mängder av traditionell antibiotika, säger Helena Bysell, forskare vid SP och projektkoordinator.

För mer information, kontakta Helena Bysell, SP, tel 010-516 60 24 eller helena.bysell@sp.se

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: