Ska utveckla nya solenergilösningar

SP får 3 Mkr av Vinnova för att utveckla nya lösningar för att tillvarata solenergi.

Som en del av regeringens miljöteknikstrategi satsar Vinnova från 2013 och framåt på utveckling av så kallade testbäddar inom miljöteknikområdet. Från denna satsning har nu SP beviljats 3 Mkr för att tillsammans med en brett upplagd projektgrupp vidareutveckla och nyttiggöra en testbädd för solenergilösningar.

Testbädden ska bidra till att nya produkter, system, tjänster och processer kan utvecklas, kvalitetssäkras och marknadsanpassas. Samtidigt kan det nätverk som bildas runt testbädden bidrar till kompetenshöjning på både leverantörs- och beställarsidan.

– Målet är att utvecklas till en nationellt och internationellt ledande testbädd för solenergilösningar genom att ta ett helhetsgrepp kring området, säger Peter Kovacs, solenergiexpert på SP.

Ett antal SMF (Små- och medelstora företag)-drivna utvecklingsprojekt är klara att startas för att ge projektet en bra förankring i den verklighet den ska verka i. Projektet startar med en kick-off på SP 15-16 januari 2014.

Förutom SP medverkar bland andra Chalmers, Högskolan Dalarna, Riksbyggen, Skanska, Swemodule och Glava Energy Center.

För mer information, kontakta Peter Kovacs, SP, peter.kovacs@sp.se, tel 010-516 56 62

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.