Nytt färgpigment öppnar oanade möjligheter

En helt ny typ av färgpigment är ett av resultaten av Försvarsmaktens 100 Mkr-satsning på nanomaterial. Pigmentet fungerar som ett mycket effektivt kamouflage. Det kan även reflektera bort solens infraröda strålar. Därmed har det potential att kraftigt minska uppvärmningen av till exempel byggnader och fordon. Experter på YKI, Ytkemiska Institutet, har utvecklat tekniken i samarbete med företag och universitet.

YKI har sedan 2003 deltagit i ett forskningsprogram finansierat av försvarsmakten som syftar till att ta fram ett multispektralt kamouflageskydd. Tekniken, Multispectral Camouflage Coatings, innebär att det är mycket svårt att upptäcka exempelvis en stridsvagn som är täckt med en väv som innehåller färgpigmentet ifråga. Detta gäller även om man använder radar eller infraröd spaningsutrustning. YKI har utvecklat tekniken tillsammans med två företag inom SAAB (Aerospace och Barracuda) och Uppsala Universitet.

– Våra experter har tagit fram en pigmentteknologi med dubbel funktion. Dels går det att få en önskad kulör i det visuella området, till exempel grön, vilket skapar den kamouflerande förmågan. Pigmentet har också en mycket god reflektans av värmestrålning i det nära infraröda våglängdsområdet, säger Peter Alberius, vd på YKI.

Färgpigmentet har förutom militära tillämpningar även en rad tänkbara civila användningsområden. YKI har tillsammans med internationell och svensk industri utvecklat och utvärderat flera applikationer. De som ligger närmast till hands för kommersialisering ligger inom områdena materialskydd (UV-skydd av plaster som PVC), inkapsling av optiska vitmedel i papper, säkerhetsbläck, värmereflekterande pigment för applicering på hus i varm miljö eller civilt flyg.

– I ett första skede går vi dock vidare med förhandlingar med FMV och SAAB vad gäller kommersialisering av den nya kamouflageteknologin, säger Peter Alberius.

För mer information, kontakta Peter Alberius, vd YKI. Tel 010 516 60 21, 076-864 00 21, peter.alberius@yki.se

 

YKI är ett världsledande industriforskningsinstitut med fokus på innovationsöverföring inom tillämpad ytkemi. YKI arbetar med en rad olika branscher från personal care, pharma, livsmedel, förpackningar till cleantech. YKI är en del av Sveriges ledande forskningsinstitut SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.