SP i amerikanskt samarbete

SP och amerikanska provnings- och certifieringsorganet Underwriters Laboratories (UL) har tecknat ett samarbetsavtal. Brand och bygg är några områden där samarbete planeras.

Underwriters Laboratories är världens ledande företag när det gäller
provning, produktsäkerhetstestning och certifiering. Samarbetet med SP
kommer främst att ske via ULs engelska dotterbolag, som är en så kallad
Notified Body för det europeiska byggdirektivet. SP utför provning, inspektion och certifiering som ger tillverkarna rätt att CE-märka sina produkter.


– Med avtalet blir SP en strategisk europeisk samarbetspartner för UL.
Vi ska utföra provningar och tekniska utvärderingar framför allt för
företagets kunder i Europa och Mellanöstern. För deras räkning innebär
avtalet bättre service och en attraktivare prisbild, säger Fredrik Rosén på SP.


Mer om UL finns på www.ul.com

 

För ytterligare information, kontakta fredrik.rosén@sp.se, 010-516 56 86, 070-334 56 86

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.