SP granskar takrasolyckor

Med anledning av att ett stort antal tak har kollapsat efter allt snöande, har SP påbörjat ett inventeringsarbete för att utröna orsakerna till olyckorna.

För närvarande finns en lista med ett 60-tal objekt, men den siffran väntas öka. Hittills har man närmare studerat ett 10-tal takras i Dalsland, Uddevalla, Stockholm och Borås.

Mats Axelsson, expert på byggnaders bärförmåga på SP, berättar att man samlar in information för att försöka se mönster och klarlägga orsakerna och på basis av detta föreslå åtgärder.

– Det är framförallt byggnader med stora spännvidder som rasat. Det rör sig om lätta takkonstruktioner, utförda i trä och stål. Så vitt vi vet har inga betongtak rasat.

Mats Axelsson anser att snölastnivåerna inte är så höga att snön enbart är orsaken till ras i den här omfattningen, det är andra orsaker som ligger bakom.

Mats Axelsson berättar att SP är tacksam för hjälp med rapporter om takras så att den påbörjade listan kan göras så komplett som möjligt.


För mer information, kontakta:
Mats Axelsson, 010-516 51 15, 070-636 51 15, mats.axelsson@sp.se


Bo Källsner, 010-516 62 10, 070-618 18 36, bo.kallsner@sp.se


 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.