Snabbare certifiering

Nu erbjuder RISE och Swerea IVF en smidig ”one-stop-shop”- lösning. Den riktas till företag som vill prova och certifiera produkter med textilt innehåll inom PPE-direktivet.

Tack vare samarbetet räcker det att företag tar kontakt med ett av instituten. Efter den första kontakten strävar RISE och Swerea IVF efter att certifieringsarbete och provning ska kunna utföras parallellt. Processen mot en certifiering blir därmed snabbare och enklare.
– Det går naturligtvis fortfarande bra att certifiera hos RISE med underlag från valfritt ackrediterat laboratorium eller att prova hos Swerea IVF och certifiera hos valfritt anmält organ, säger Elin Johnsson på RISE.
RISE är anmält organ (Notified Body) och har bland annat behörighet att certifiera Personlig Skyddsutrustning (PPE). Swerea IVF har ett av Europas mest omfattande textila ackrediterade laboratorier.
– Vi kan bestämma de flesta av de egenskaper som måste uppfyllas för få en CE-märkning godkänd, säger Ann Stare på Swerea IVF.

 

Kontaktpersoner på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

lennart.aronsson@ri.se, tel: 010-516 52 41

elin.johnsson@ri.se, tel: 010-516 53 07


Kontaktpersoner på Swerea IVF
ann.stare@swerea.se, tel: 031-706 6312

alf.borjesson@swerea.se, tel: 031 - 706 63 18

 

 

 

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.