Sågverk ska bli snålare

Nu startar ett brett anlagt projekt för att spara energi och pengar i sågverksindustrin. Tillsammans med flera sågverk ska SP genomföra mätningar, införa nya metoder och installera ny teknik för att spara energi.

– Vi ska visa att det till år 2020 går att spara i genomsnitt 20 procent av den nuvarande specifika energiåtgången i de svenska sågverken, säger Anders Lycken, forskare på SP Trätek.

Virkestorkningen är den process som idag använder mest energi i sågverken. Runt 80 procent av den totala energianvändningen går åt till detta ändamål.

– Av det skälet kommer vi att ägna extra intresse åt torkningen. Tänkbara spartekniker kan till exempel handla om att införa fläktstyrning och olika metoder för att återvinna värme. Det finns med all säkerhet kostnadseffektiva sparmöjligheter på fler håll, det får projektet utvisa, säger Anders Lycken.

Projektet, EESI – EnergiEffektivisering i SågverksIndustrin, är medfinansierat av Energimyndigheten som svarar för cirka 4 Mkr av totalt 9 Mkr för den inledande fasen.


För mer information, kontakta anders.lycken@sp.se, 010-516 62 13

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.