Ny YKI-ordförande

Vid YKI, Ytkemiska Institutet ABs stämma den 30 mars valdes Per Lindberg, vd i Billerud AB, till ny styrelseordförande för YKI, som är ett institut i SP-koncernen.

Ytkemiska institutet har världsledande spetskompetens inom tillämpad ytkemi och arbetar med problemlösning för bland annat läkemedels-, livsmedels-, kemi- och pappersindustrin.

– Det ska bli kul att delta i och tillsammans med teamet på YKI driva ett förändringsarbete mot ytterligare kundorientering och kundnära tjänsteerbjudanden. YKI har en stark position och mycket god kompetens inom intressanta framtidsområden. Vi har alla förutsättningar att ytterligare stärka vår verksamhet, säger Per Lindberg. Han är även styrelseledamot i VindIn AB och Middlepoint AB.
– Vi är glada att ha fått en styrelseordförande med en stark position i en bransch som är viktig för YKI och SP, säger Maria Khorsand, SPs koncernchef.

Övriga ledamöter i YKIs styrelse är:

Roland Ettl, BASF
Lars Gädda, Forestcluster Ltd
Göran Karlsson, Kemira
Maria Khorsand, SP
Martin Malmsten, Uppsala universitet
Jan-Erik Nyström, AstraZeneca
Eva Österberg, AkzoNobel

För mer information, kontakta:
Peter Alberius, vd YKI, 010-516 60 21, peter.alberius@yki.se

Maria Khorsand, vd och koncernchef SP, 010-516 51 01, maria.khorsand@sp.se

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.